Kokemusasiantuntija: Mikä? Miksi? Mihin?

Kokemusasiantuntija, nimi jo kertoo että hän tuntee asian, minkä on kokenut. Sana tulee suoraan englannin kielestä kääntäen (expert by experience). Sitten kun hänet on vielä koulutettu, hän osaa käyttää kokemaansa itsensä ja muiden hyödyksi sekä avuksi. Usein koke-musasiantuntija yhdistetään mielen- ja/tai riippuvuussairauksien ja muiden elämänkriisien yhteyteen, se on aivan oikein yhdistetty. Kuitenkin kokemusasiantuntija voi toimia myös somaattisten sairauksien yhteydessä tukena ja apuna, niin potilaalle/asiakkaalle kuin ammatti-henkilöillekin.

Työkenttä ja avuntarpeet ovat todella laajat. Kuopiossa toistaiseksi on koulutettu vain mielenterveyden- ja päihdeongelmien kokemusasiantuntijuutta painottaen. Kuitenkin koulutuksen aikana monille tulee ahaa-elämys, ja he huomaavat olevansa moneen asiaan kokeneita, joko oman itselle tai lähellä olevien tai työelämän tapahtuvien kokemusten kautta. Kirjossa löytyy, on eroja, perheväkivaltaa, hyväksikäyttöä, insestiä, lasten hyväksikäyttöä ja kaltoin kohtelua, syrjäytymistä, syrjintää, kiusaamista, on oman mielenterveyden ja päihdeongelmista johtuvien/aikana puhjenneita somaattisia sairauksia, väkivallantekoja, sosiaalista syrjäytymistä, köyhyyttä, rikollisuutta, asunnottomuutta, ongelmia löytyy monia. On myös asioita, jotka koulutettu tuntee entisen tai nykyisenkin ammattinsa, työtehtäviensä tai koulutuksensa kautta. Myös näitä opitaan kokemusasiantuntija koulutuksen aikana soveltamaan, niin omassa selviytymistarinan kirjoittamisessa, kertomisessa ja käytännön harjoituksessa kohderyhmälle. Kokemusasiantuntijoilta kuullaan todellisia kertomuksia sairauden tai kriisin aiheuttamista oireista tai tuntemuksista ja hoidosta.

Kokemusasiantuntijana voi toimia, kun on käynyt koulutuksen. Kokemusasiantuntijaa voi käyttää, monissa eri tehtävissä, mitkä liittyvät yllämainittuihin ongelmiin tai muihin, joihin koulutetulla on kokemusta. Kokemusasiantuntijoita käytetään ympäri Suomen mm. seuraavissa tehtävissä. Toipumistarinan kerronta eri kohteille, opiskelijoille, koululaisille, ammattilaisille, kouluille, järjestöille, seurakunnille, sairaanhoitopiireille, kuntoutujille, yms. Muita tehtäviä on mm. palvelun arvioiminen, suunnittelu ja kehittäminen, ammattilaisen työparina toimiminen, ryhmienohjaus, vertaisryhmissä vierailut, erilaisissa työryhmissä, asiakasraateihin ja tapahtumiin osallistuminen, myös elävinä kirjoina ja tukihenkilöinä oleminen. Kriisipuhelintyö sopii myös kokemusasiantuntijalle hyvin. Asiakastyöhönkin Kokemusasiantuntija sopii hyvin esimerkiksi hoidonohjaukseen ja neuvontaan, sairaaloihin ja terveyskeskuksiin sekä klinikoille. Usein kynnys hakeutua hoitoon on kovin korkea, vaikka se oma tahto tarvitaan, että hoito puraisisi ja asiakas sitoutuu hoitoon. Esim. alkoholisti puhuu ensimmäisellä kerralla mieluiten toiselle alkoholistille, joka on kokemusasiantuntijana, kun tietää, että tuokin on selvinnyt. Näin kokemusasiantuntija voi suositella hänelle eri hoitomuotoja ja lähteä, vaikka saattamaan hoidonarviointiin ammattilaiselle.

Kokemusasiantuntijoilla ei pyritä korvaamaan tai syrjäyttämään kenenkään tekemää työtä, vaan tuottamaan lisäarvoa palveluun. Tietoa ja kokemusta yhdistelemällä saadaan moninaisempia näkökulmia, jotka auttavat palveluntarpeen suunnittelussa ja saadaan kaikkien kannalta toimivaa ja todennäköisesti ainakin pidemmän päälle halvemmaksi tulevaa palvelua. Kokemusasiantuntija on ikään kuin tulkkina ammattihenkilön ja avuntarvitsijan välillä ja auttaa oman kokemuksensa kautta selventämään avun tarpeen.